News
Privacy Policy

Адвокатско дружество „Велчев и Ко (нататък “Велчев и Ко” или „Дружеството“) зачита неприкосновеността на личния живот и гарантира в максимална степен защитата на личните данни. Настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни (наричана по-долу „Политика за поверителност“) е изготвена и се основава на действащото българско и европейско законодателство в областта на защитата на личните данни.

Настоящата Политика за поверителност регулира обработването на лични данни на потребителите на нашия уебсайт: http://vlaw.bg/ („Сайта“).

Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано. Това може да е информация като вашето име, адрес, имейл адрес и други лични данни.

Настоящата Политика за поверителност, определя правилата, които Велчев и Ко ще спазва при обработване на лични данни, които събираме от потребителите на сайта с оглед информацията предоставена от последните чрез Контактната форма. При предоставяне на лични данни с оглед възможности за наемане на работа или установяване на бизнес отношения с партньори и доставчици се прилагат съответни специфични правила.

Настоящата Политика за поверителност не засяга, не ограничава и не отменя правата Ви, произтичащи от Закона за защита на личните данни („ЗЗЛД”) или друго относимо законодателство.

Моля, прочетете внимателно тази Политика преди да използвате Сайта или да предоставите личните си данни, независимо дали по електронен път (през Сайта) или на хартия, тъй като с предоставянето на личните си данни, Вие се съгласявате с нейните условия. Ако не желаете да обработваме личните Ви данни по начина, описан в настоящата Политика за поверителност, моля да не ни ги предоставяте. Предоставянето на лични данни от Ваша страна е доброволно, с оглед използването на Сайта и/или достъпа до него. Моля да имате предвид, че в определени случаи, Вашето съгласие за обработване на лични данни може да не е необходимо, тъй като Дружеството разполага със съответно правно основание, например изпълнение на нормативно установени задължения, съгласно действащото законодателство.

Велчев и Ко се ангажира с високи стандарти на информационна сигурност, поверителност и прозрачност и ще спазва Общия регламент за защита на данните (GDPR).

Настоящата Политика за поверителност Ви предоставя информация за това как Велчев и Ко обработва лични данни. Това включва лични данни, които ще събираме за Вас, когато използвате Сайта или когато използвате или сте получател на нашите услуги, както и информация, която получаваме от други източници.

Когато използвате нашите услуги, при необходимост ще предоставим допълнителна информация за това как ще се използват получените лични данни. Настоящата Политика за поверителност трябва да се чете заедно с всяко друго известие за обработка или допълнителна информация, която Ви предоставяме.

Настоящата Политика за поверителност можете да изтеглите тук.

More news

Velchev & Co. successfully trained the managers and the key personnel of an international company for unannounced inspections - dawn raid

26 November 2019

Velchev & Co. successfully assists its client in conducting an exequatur procedure

30 October 2019

Gambling Act enforcement changes

25 October 2019

Velchev&Co advised on the successful licensing of a leading European producer of gaming equipment

14 October 2019

Iris Solutions OOD licensed under the new Payment Services and Payment Systems Act

14 October 2019

WHAT TO EXPECT DURING A DAWN RAID

23 September 2019

WHAT IS A DAWN RAID AND A MOCK DAWN RAID

22 September 2019

The New Trade Secret Protection Act

21 August 2019

New European Regulation on Copyright in the Digital Single Market

01 August 2019

Successful defense of the trademark PARLIAMENT

23 July 2019

Changing the Terms of a Bond Loan

22 July 2019

Mock Dawn Raid Training

20 June 2019

Registration of the actual owner of a legal entity

02 April 2019

Problems related to the imposition of preliminary security measures in the assessment proceedings

14 March 2019

How is lack of unpaid wages proven when transferring a company shares?

01 March 2019

Velchev & Co successfully defends a client against an unlawfully imposed by Customs Agency sanction exciding BGN 5 000 000

16 February 2018

The end of an era: termination of intra-EU BITs

10 April 2017

The rise of international investment arbitration claims against Bulgaria

24 March 2017

Amendments in the Code Of Civil Procedure

28 February 2017

DIRECTIVE (EU) 2016/943 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the protection of undisclosed know-how and business information

16 January 2017

Recent amendments to the Non-Profit Legal Entities Act

09 November 2016

Principles for creating multi sectoral regulators, according to Directive 2002/21 / EC

26 October 2016

Nadya Hambach will be Keynote speaker on the Central and Eastern European Gaming Conference, 20 September 2016

09 September 2016

Main changes introduced by the new Public Procurement Act

20 April 2016

Nadya Hambach`s interview for EEG (Eastern European Gaming) Report Magazine on Bulgarian Market Update

21 March 2016

Nadya Hambach spoke at two events, part of ICE Totally Gaming

03 February 2016

Forthcoming Changes to the Regulation for the Application of the Investments Promotion Act

15 October 2015

New Draft Ordinance for the Central Public Procurement Body Activities

14 October 2015

Voted Amendments to the Competition Protection Act

27 July 2015

Nadya Hambach spoke about Bulgarian iGaming regulation at iGaming Supershow in Amsterdam

06 July 2015

Nadya Hambach spoke at GLI Regulators Roundtable in Rome

16 June 2015

Proposed Changes to the Competition Protection Act

26 May 2015

The last changes in European Procedural Law after entering in force of REGULATION (EU) 1215/2012 (BRUSSELS I BIS)

15 May 2015

The Digital Single Market for Europe and the regulation of online gambling services

15 May 2015

In the light of the amendments to the Public Procurement Act (PPA) – the scope of art. 12, para. 1, item 6 of the law and beyond

14 May 2015

Velchev & Co Receives High Rankings in Legal 500 and Chambers Europe 2015

08 May 2015

Attorney at Law Pavel Velchev with an article in the special edition for telecommunications of Capital newspaper

29 October 2014

Velchev & Co with an article about the regulatory framework of online gambling

26 September 2014

Velchev & Co takes over the legal representation of GANT

03 June 2014

Legalizing Online Gambling in Romania

20 January 2014

Privacy Policy

01 January 2014