Новини

Промени в Тарифата за таксите, които се събират по Закона за хазарта

08 January 2020

Екипът на „Велчев и Ко“ уведомява, че с постановление на Министерски съвет, публикувано в ДВ бр. 99 от 17.12.2019г. бяха приети изменения на Тарифата за таксите, които...

Прочетете още

Надя Хамбах взе участие като лектор на KYIV IGAMING AFFILIATE CONFERENCE на 18 декември 2019г. в Украйна

19 December 2019

Надя Хамбах взе участие като лектор на конференцията - KYIV IGAMING AFFILIATE CONFERENCE, която се проведе на 18 декември 2019г. в Украйна.

Прочетете още

Адвокатско дружество „Велчев и Ко“ успешно проведе обучение за внезапни проверки, наричани „dawn raid“

26 November 2019

Адвокатско дружество „Велчев и Ко“ успешно проведе обучение на ръководството и ключовия персонал на международна компания – пазарен лидер в областта на спорта и...

Прочетете още

Адвокатско дружество „Велчев и Ко.“ съдейства успешно на свой клиент при провеждане на процедура по екзекватура

30 October 2019

Процедурата по екзекватура или признаване и допускане изпълнението на съдебни решения постановени в държави, които не са част от ЕС, крие своите специфики. На първо...

Прочетете още

Промени в прилагането на Закона за хазарта

25 October 2019

От месец май 2019 г. не са приемани промени в Българското хазартно законодателство. Новият ръководител на Държавната комисия по хазарта (ДКХ), назначен в края на месец...

Прочетете още

Велчев и Ко съдейства за успешното лицензиране на водещ европейски производител на хазартно оборудване

14 October 2019

С решение № 106/26.08.2019г. Държавната комисия по хазарта (ДКХ) издаде на „адп Гаузелман“ ГмбХ (adp Gauselmann GmbH) лиценз за организиране на дейности по производство,...

Прочетете още

„Айрис Солюшънс“ ООД получи лиценз по новия ЗПУПС

14 October 2019

С Решение № 316 от 17.09.2019г. Българската народна банка (БНБ) лицензира „Айрис Солюшънс“ ООД като платежна институция. По този начин „Айрис Солюшънс“ ООД стана първото...

Прочетете още

Новият Закон за защита на търговската тайна

21 August 2019
Прочетете още

Нова европейска уредба на авторското право в цифровия единен пазар

01 August 2019

През април 2019 г. председателят на Съвета и председателят на Европейския парламент окончателно утвърдиха текста на Директивата относно авторското право в цифровия...

Прочетете още

Успешна защита на марката PARLIAMENT

23 July 2019

На 19.07.2019 година ВАС потвърди изцяло решение (отваряне на pdf файл) на АССГ и по този начин сложи край на започналия през 2014 година спор между Philip Morris Brands...

Прочетете още